THE TRIANGLE PROJECT

Artist Exchange & Collaboration Experiments.

The main intention of The Triangle Project is to create relationships, collaborations, interaction, exchange, awareness and new perspectives between creatures all over the universe. However most of the time between Copenhagen, Istanbul and New York.
______________________________________________ ______________________________________________

12/14/2008

MICRO FINANCING ACCORDING TO MUHAMMAD YUNUSMuhammad Yunus, Nobel Peace Prize winner and founder of The Grameen Bank, speaks about his new book Creating a World Without Poverty.

Muhammad Yunus is founder and managing director of the Grameen Bank, established in Bangladesh in 1983. Dr. Yunus founded the bank with the objective of helping poor people escape from poverty by providing loans on terms suitable to them and by teaching them a few sound principles of finances so they can help themselves.

The Grameen Bank has advanced to the forefront of a burgeoning world movement toward eradicating poverty through micro-lending and its model has been replicated in over 100 countries worldwide.

More on Muhammad Yunus HERE

Video from the WECOLLABORATE hosted lecture with Muhammad Yonus HERE

Theis Wendt's Istanbul Project ROOM! from September 2008
Opening: Thursday the 18th of December, between 5 & 8pm

www.Koh-i-noor.org

www.theiswendt.com

12/06/2008

2007-08, 2. samling - Svar på § 20-spørgsmål: Om Danmarks UNESCO-forpligtelser
The below is a question by Yildiz Akdogan (above) to the Danish Cultural Minister (at that time Mr. Brian Mikkelsen) regarding how hard it is for artist to get a visa to Denmark. She actually mentions The Triangle Project and the problems we had getting our Turkish artists to Denmark back in April 2007.

Spm. nr. S 1726

22) Til kulturministeren af:

Yildiz Akdogan (S):

Mener Kulturministeren, at Danmark lever op til sine UNESCO-forpligtigelser?

Skriftlig Begrundelse

Danmark har ratificeret »UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformens mangfoldighed«. På trods heraf lyder det fra flere danske koncertarrangører, at reglerne for visum til ikkeeuropæiske kunstnere er så rigide og bureaukratiske, at man i flere tilfælde har måttet aflyse koncerter, fordi det har været umuligt at få et visum til de internationale kunstnere.


Yildiz Akdogan (S):

"Tak til kulturministeren. Jeg vil egentlig gerne starte med at remse to sager op, for muligvis mener kulturministeren, at vi lever op til vores forpligtelser i UNESCO-konventionen, men jeg kan så henvise til Kulturnyt fra den 25. april i år, hvoraf det fremgår, at billedkunstneren Jacob Fuglsang Mikkelsen havde inviteret en række kunstnere fra bl.a. Tyrkiet, hvor hensigten var at lave et såkaldt Triangle Project med besøg i henholdsvis New York, Istanbul og København, og der har Jacob Fuglsang Mikkelsen udtrykt bemærkninger om, at det har været enormt svært på grund af visumreglerne. Jeg citerer ham ordret: Vi fik lige lov til at være her og rejse hurtigt tilbage igen. Og det er altså et projekt, som varer over 3 år. Det synes jeg er lidt betænkeligt. Plus det at en af kunstnerne ikke fik lov til at komme herop, på grund af at han både var kunstner, altså musiker, og studerende. Det kan man så også tænke over.

Det andet eksempel, jeg vil tage op, er, at Peter Hvalkof, som er arrangør af verdensmusik for Roskilde Festival (og booker på GLOBAL CPH), siger, at man allerede i udvalgsprocessen faktisk tænker over, om det kan betale sig både sagsmæssigt og proceduremæssigt at få bestemte kunstnere fra bestemte lande herop, og det er egentlig meget bekymrende, når man tænker på, at man allerede i den her planlægningsfase skal tænke over, om det kan betale sig, fordi der er den risiko, at koncerterne kan gå hen og blive aflyst på grund af visumreglerne.

Som ministeren også korrekt sagde, så er der nedsat den her ekspertgruppe i EU-regi, som vil kigge på det, men det er først til december, der skal kigges på det. Nu er vi i sommerperioden på vej mod festivalarrangementer og byfester, og trods ministerens begrundelse med, at det hører under integrationsministeren, vil jeg egentlig gerne spørge: Overholder vi virkelig UNESCO-konventionen? Det er kun to eksempler, jeg har nævnt, der er mange flere."

From the Danish Parliment website

See Yildiz own site HERE

More about Yildiz HERE

See a delightful page dedicated to Yildiz by Jacob Holdt HERE